Υπολογιστής Εγκυμοσύνης

page icon

Πως θα χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή εγκυμοσύνης;

Εισάγετε την ημερ/νια της πρώτης ημέρας της τελευταίας σας περίοδου και τον αριθμό ημερών της διάρκειας του κύκλου σας. Πατήστε το κουμπί 'Υπολογισμός'.

Οι άλλοι υπολογισμοί είναι προαιρετικοί, χρησιμοποιήστε τους αν χρειαστεί. Κατά μέσον όρο ο κύκλος μπορεί να διαρκέσει από 22 έως 44 ημέρες. Ο υπολογιστής εγκυμοσύνης λαμβάνει υπ' όψη την διάρκεια του κύκλου σας κάνοντας τους υπολογισμούς πιθανού τοκετού και πιθανής ημερ/νίας σύλληψης.