Υπηρεσίες

Δωρεά Σπέρματος

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Οι άνδρες σύμφωμα με την Ελληνική νομοθεσία μπορούν να γίνουν δωρητές ή λήπτες σπέρματος. Oι δότες σπέρματος είναι νέοι υγιείς άνδρες, ηλικίας 18 έως 40 χρόνων, που έχουν περάσει από μια αυστηρή διαδικασία επιλογής που περιλαμβάνει ιατρικούς ελέγχους, έλεγχο σπέρματος, εκτίμηση πλήρους ιατρικού και σεξουαλικού ιστορικού και μια σειρά από εξετάσεις αίματος  για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να φέρουν κάποιο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, μεταδοτική ασθένεια ή κληρονομικά νοσήματα.

Λήπτες μπορούν να γίνουν όλοι οι άνδρες οι οποίοι επιθυμούν να τεκνοποιήσουν αλλά δεν μπορούν λόγω σοβαρών επιβαρύνσεων στο σπέρμα ή πλήρους αδυναμίας παραγωγής σπέρματος (αζωοσπερμία).

Η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει την ανωνυμία του δότη σπέρματος, ως εκ τούτου απαγορεύεται να γνωρίζει ο λήπτης από ποιον δότη προήλθε το σπέρμα και το αντίθετο. 

Επικοινωνηστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος αλλά και για να κλείσετε ραντεβού με τον γιατρό.