Υπηρεσίες

Συντήρηση Γονιμότητας

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών στην εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η δυνατότητα  κρυοσυντήρησης του γενετικού υλικού. Η μέθοδος αυτή έδωσε τη δυνατότητα τόσο σε άνδρες, όσο και σε γυναίκες να συντηρήσουν τη γονιμότητά τους στο χρόνο.

Η συντήρηση γονιμότητας ειδικά για τις γυναίκες ενδείκνυται τόσο για λόγους ιατρικούς, όσο και για κοινωνικούς ή επαγγελματικούς. 

Οι γυναίκες των οποίων η γονιμότητα απειλείται για ιατρικούς λόγους και πρόκειται  είτε να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των ωοθηκών είτε να λάβουν μια θεραπεία που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη γονιμότητά τους (π.χ.  χημειοθεραπεία), έχουν τη δυνατότητα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα να συντηρήσουν με ασφάλεια  το γενετικό  τους υλικό προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν όταν ξεπεράσουν τη δυσκολία. 

Άλλος ιατρικός λόγος είναι το οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης . Οι γυναίκες αυτές αντιμετωπίζουν αυξημένη πιθανότητα πρόωρης μείωσης των αποθεμάτων σε ωάρια και επομένως οδηγούνται συχνότερα από τον γενικό πληθυσμό σε ωοθηκική δυσλειτουργία και υπογονιμότητα. Η κρυοσυντήρηση των ωαρίων τους προσφέρει την ευκαιρία να τεκνοποιήσουν με το δικό τους γενετικό υλικό ακόμη κι όταν βρίσκονται σε περίοδο εμμηνόπαυσης.  

Οι κοινωνικοί και επαγγελματικοί λόγοι είναι επίσης πολύ συχνοί. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής οδηγεί τις γυναίκες στη δημιουργία οικογένειας σε όλο και μεγαλύτερες ηλικίες, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την τεκνοποίηση. Η δυνατότητα έγκαιρης κρυοσυντήρησης των ωαρίων απαλλάσσει τις γυναίκες από το άγχος αυτό. 

Η διαδικασία της μεθόδου αυτής συμπεριλαμβάνει τη διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες (ενέσιμα φάρμακα) για την παραγωγή πολλαπλού  αριθμού ωαρίων. Πριν την έναρξη θεραπείας γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος (λήψη ιατρικού ιστορικού, υπερηχογράφημα, αιματολογικός έλεγχος) για τον καθορισμό πρωτοκόλλου και δοσολογίας των φαρμάκων. Στο τέλος της θεραπείας πραγματοποιείται η διαδικασία της  ωοληψίας (συλλογή των ωαρίων) υπό μέθη και η κρυοσυντήρησή τους με τη μέθοδο της υαλοποίησης.  Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου συσχετίζεται  άμεσα τόσο με την ποσότητα όσο και με την ποιότητα των ωαρίων που συλλέγονται. Είναι γνωστό ότι και οι δύο σημαντικές αυτοί παράμετροι επιβαρύνονται με την ηλικία.

Η μέθοδος θεωρείται απόλυτα ασφαλής και ελεγχόμενη καθώς η πιθανότητα σοβαρών παρενεργειών από τα φάρμακα και επιπλοκών κατά την ωοληψία είναι μηδαμινή.

Χάρη στην εξέλιξη των μεθόδων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ειδικά της κρυοσυντήρησης ωαρίων οι γυναίκες σήμερα μπορούν πλέον να καθορίζουν οι ίδιες την αναπαραγωγική τους  προοπτική χωρίς την πίεση της ηλικίας.  Οι γυναίκες που επιλέγουν να διαχειριστούν οι ίδιες τη γονιμότητά τους και να αποθηκεύσουν τα ωάριά τους εξασφαλίζουν στο χρόνο, το δικαίωμά τους στη μητρότητα.

Επικοινωνηστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος αλλά και για να κλείσετε ραντεβού με τον γιατρό.