Υπηρεσίες

Διερεύνηση Γονιμότητας

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Υπογονιμότητα ορίζεται ως η αδυναμία επίτευξης κύησης  μετά από έναν τουλάχιστο χρόνο συστηματικών προσπαθειών. 1 στα 5 ζευγάρια παγκοσμίως θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Από το 2015 έχει χαρακτηριστεί ως διαταραχή της υγείας  και χρήζει αντιμετώπισης σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) . Η κατάλληλη διερεύνηση του άνδρα και της γυναίκας, η ακριβής διάγνωση και η εξατομικευμένη αντιμετώπιση-θεραπεία, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πρόγνωση. 

Για την γυναίκα εκτός της λήψης ιατρικού ιστορικού, το κολπικό υπερηχογράφημα, αιματολογικές εξετάσεις προσδιορισμού των ορμονών, ο έλεγχος βατότητας των σαλπίγγων και η λήψη κολπικού και τραχηλικού επιχρείσματος για έλεγχο φλεγμονών είναι εξετάσεις που θα πρέπει να συστήνονται κατά την  έναρξη της διερεύνησης. Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση, ο ανοσολογικός έλεγχος, έλεγχος για θρομβοφιλία και έλλειψης βιταμινών είναι εξετάσεις που συστήνονται κατά περίπτωση.

Για τον άντρα το σπερμοδιάγραμμα και η καλλιέργεια σπέρματος δίνουν σημαντικές πληροφορίες. Επιπλέον ο κατακερματισμός του DNA του σπέρματος (DFI) και το FISH σπέρματος είναι πιο εξειδικευμένες εξετάσεις οι οποίες συνιστούμε να γίνονται κατά περίπτωση.

Επικοινωνηστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος αλλά και για να κλείσετε ραντεβού με τον γιατρό.