Υπηρεσίες

Δωρεά Ωαρίου

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Η δωρεά ωαρίου απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα να επιτύχουν εγκυμοσύνη λόγω χαμηλής ποιότητας των ωαρίων τους ή λόγω εμμηνόπαυσης. 

Η ηλικία είναι ο συχνότερος παράγοντας που οδηγεί τις γυναίκες σ΄ αυτή την επιλογή. Η γονιμότητα πέφτει δραματικά μετά το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας και κάθε χρόνος που περνάει μειώνει κατά πολύ την πιθανότητα επίτευξης κύησης ακόμα και με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Υπάρχει επίσης και οι περιπτώσεις γυναικών με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια που οδηγεί ακόμα και νεαρές γυναίκες στην επιλογή της θεραπείας αυτής. Επίσης, γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε ιατρογενή ωοθηκική ανεπάρκεια λόγω θεραπείας (χημειοθεραπεία) μετά από καρκίνο, έχουν την επιλογή να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, πράγμα που ήταν αδύνατον πριν από μερικά χρόνια.

Το νομικό πλαίσιο της χώρας μας δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε ότι αφορά την θεραπεία της δωρεάς γαμετών (ωαρίου, σπέρματος ή εμβρύου) σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Αυτό σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών αλλά και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας, η Ελλάδα επιλέγεται από πολλά ζευγάρια ως προορισμός για την θεραπεία η οποία θα τους εξασφαλίσει το όνειρο.

Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν, κάθε γυναίκα από 18 έως 35 ετών έχει δικαίωμα να δωρίσει τα ωάριά της. Οι πρoϋποθέσεις για να μπει μία νέα γυναίκα στο πρόγραμμα δωρεάς είναι πολύ αυστηρές και η διερεύνηση αυτών ενδελεχής ώστε να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η γέννηση ενός υγιούς παιδιού. 

Λήπτριες μπορούν να είναι οι γυναίκες εκείνες που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να τεκνοποιήσουν με τα δικά τους ωάρια, είναι έως 50 ετών και δεν έχουν προβλήματα υγείας ώστε να είναι ικανές να κυοφορήσουν με ασφάλεια.  

Επικοινωνηστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος αλλά και για να κλείσετε ραντεβού με τον γιατρό.