Υπηρεσίες

Ανώδυνη Σαλπιγγογραφία

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Ο σαλπιγγικός είναι ο συχνότερος παράγοντας υπογονιμότητας στις γυναίκες. Η σαλπιγγογραφία HyFoSy είναι μία εξέταση που γίνεται υπερηχογραφικά με χρήση ειδικού αφρού, γίνεται σε εξωτερικό ιατρείο και δεν απαιτεί αναισθησία. Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική υστεροσαλπιγγογραφία διότι:

- δεν έχει ακτινοβολία

- είναι ανώδυνη (δεν απαιτείται αναλγησία)

- ο αφρός δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις

- έχει διάρκεια μόλις 5-7 λεπτά

 Δίνει σημαντικές πληροφορίες για την διαβατότητα των σαλπίγγων και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας

Επικοινωνηστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος αλλά και για να κλείσετε ραντεβού με τον γιατρό.